„Prometej“ iz Novog Sada objavio je moj prvenac „Koverat Ane Zonai“. Reč je o romanu i tri potpuno različite priče koje prate ne baš srećan život moje majke. Prva se bavi sudbinom banatskih Nemaca uoči, tokom i neposredno posle Drugog svetskog rata, u središtu druge su nesnalaženja ‘pobednika’ u mirnodopskim uslovima odmah posle tog rata, posebno u Beogradu, dok se treća fragmentarno odnosi na skoro četvrt veka majčinog gastarbajterovanja u Nemačkoj“.

Poručite knjigu on-line

Recenzija

Milutin Ž. Pavlov

U širokom zamahu raspisana, sva u gvaš bojama dramatske zbilje, saga o kovertiranim pismima Ane Zonai miriše na zmelju zaoranu ljudskim sudbinama. Familijarna hronika urasta u ravničarski bagremar Vršca, u gorki štim salašarskog gazde Kristijana Štelera čiji fijakeri s upregnutim konjima ni krivi ni dužni lete uzburkanim nebom, ne samo pograničnog Banata.

Do životnog krešenda kao u kakvoj simfoniji, prepliću se maske familijarnog maskenbala, iuzvitlane vremenom gube se u sivim maglama koje sablasno još uvek traju.

Ivan Mrđen poput Strinberga je iz te maglene pustare zašao u porodične rukavce da nam kaže ko smo i gde smo na stanici sa koferima zaturenog zaborava kao da nam se juče ne događa i danas, bez obzira na nacionalno ime, veroispovest i prezime.

Koverat Ane Zonai ima svoju punu duševnu adresu, adresu pred kojom nema ravnodušja…